Vi tror på att inspiration och produktivitet föds av glädje och motivation, därför är gemenskap och laganda viktiga ledord för oss.

Nordkonsult Logotype

Vår affärsidé

Kunderna i centrum

Med kunderna i centrum säljer vi kvalificerade tekniska konsulttjänster och helhetsleveranser till regionens teknik- och industriföretag.

Laganda och gemenskap i en god och motiverande arbetsmiljö skapar ett starkt engagemang och drivkraft hos våra medarbetare.

Affärerna och affärsrelationerna bygger på förtroende och ett starkt nätverk på en marknad med högt ställda krav.

Vi drivs av strävan efter ständig förbättring.

Vår vision

Det naturliga förstahandsvalet

Genom att vara våra medarbetares och kunders naturliga förstahandsval har vi en fortsatt hållbar tillväxt.