Vi levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster till regionens teknik- och industriföretag

Tjänster

Vi erbjuder bl.a.

  • Kompletta maskinleveranser
  • Maskinkonstruktion och projektering
  • Industri- och fastighetsautomation
  • Elkonstruktion och programmering

Projekt

Ett urval just nu

  • Avrivningsmaskin till ABB
  • Linbrytarvagn till LKAB i Kiruna
  • Nordkonsult väljs som partner av NCC för Luleå nya Brandstation

Medarbetare

Träffa oss på nordkonsult

Ett urval av kunder och projekt

Aktuellt