Vårt erbjudande

För oss på Nordkonsult är det ingenjörer som är framtidens superhjältar. Vi brinner för att skapa förutsättningar för de teknik- och industriföretag som bygger vår region och därför tvekar vi inte för stora utmaningar. Ta en titt på vårt tjänsteutbud och hör av dig för ett skräddarsytt förslag som passar just din verksamhets behov.

Kompletta maskin- och robotleveranser

Till skillnad från många andra teknikkonsulter erbjuder vi kompletta leveranser så som maskin- och robotleveranser. Det innebär att vi är med dig hela vägen när du har ett problem som behöver lösas. Vi utför projektering baserat på dina behov och utmaningar, tar fram en design, konstruerar, gör inköp, bygger och testar för att sedan leverera en komplett lösning som tar ditt projekt vidare.

Konstruktion

Vi levererar tjänster inom mekanik- och elkonstruktion. Vi har stor kunskap inom modellering och ritningsframställning och erbjuder även resurs- och kompetensförstärkning.

Projektledning

Vi är övertygade om att nyckeln till framgång ligger i en skicklig projektledning. Våra erfarna projektledare samordnar alla relevanta discipliner och tar ansvar för att ditt projekt genomförs på rätt sätt, i rätt tid och enligt projektets ekonomiska ramar. Vi jobbar alltid kostnadseffektivt och strukturerat.

3D-Scanning

Vi utför 3D-skanningar för att underlätta en mängd olika projekt. Allt från re-engineering till ombyggnation, konstruktionsanpassningar i industrin samt underlag för relationshandlingar. 3D skanning sparar mycket tid och ger en stor trygghet i konstruktionsskedet.

Hydraulik & pneumatik

Vi besitter expertkunskap inom hydrauliska och pneumatiska system. Vi kan projektera och leverera system specialutformade efter kundens specifika krav. Våra lösningar hjälper kunden att förbättra effektiviteten för att möta framtidens krav.

Förstudier

En genomarbetad förstudie är en förutsättning för ett lyckat projekt. Vi har den bredd och den kompetens som krävs för att se saker som andra hade missat och kan därmed skapa ett solitt underlag för kommande arbete.

Inköp- och upphandlingsstöd

Genom att tillföra det tekniska perspektivet i en inköp- eller upphandlingsprocess kan vi förutse fallgropar och säkerställa att inga villkor missas. Vi knyter samman det tekniska behovet du är ute efter med de administrativa kraven och formulerar det som behövs för att du ska nå dina mål.

CE-märkning och dokumentation

Vi säkerställer att ditt projekt följer de standarder och normer som krävs för CE-märkning. Förutom att ansvara för att alla checklistor följs kan vi genomföra själva märkningen. Vi erbjuder dessutom kurser i CE-märkning för dig och ditt företag.

Bygg- och projekteringsledning

Vi erbjuder projekteringsledning för flertalet discipliner så att du får allt underlag du behöver för att komma vidare med ditt projekt. Och våra byggledare säkerställer på plats att arbetet går enligt plan.

Arbetsmiljösamordning

Vi erbjuder byggarbetsmiljösamordning (BAS-P och BAS-U) som planeras och utförs på ett säkert sätt.

Fastighetsautomation

Våra innovativa lösningar för fastighetsautomation ger dig full kontroll över hur byggnaden styrs och övervakas. Vi erbjuder funktionalitet som hjälper dig att nå dina mål, oavsett om det handlar om arbetsmiljö, hållbarhet eller effektivitet. Nordkonsult har erfarenhet att installera och programmera system från alla stora tillverkare. Vanligtvis gäller SAIA, Schneider och Regin inom fastighetsautomationen.

Läs exempelcase fastighetsautomation för Luleås nya brandstation här

Industriautomation

Vi automatiserar din produktion för att öka värdet på din produktion. En skräddarsydd lösning för just dina behov ger såväl kvalitetshöjning som ökad effektivitet och ergonomi.

Nordkonsult har erfarenhet att installera och programmera system från alla stora tillverkare. Vanligtvis gäller ABB, Siemens, Mitsubishi samt Beckhoff inom industrin.

Vi installerar och konfigurerar även överordnade system. Vi har stor erfarenhet från iFix, WebPort, Citect samt Kentima.

Elinstallation för industri och fastighet

Vi erbjuder kompletta lösningar för stora och små elinstallationer för industrier och fastigheter. Våra behöriga elektriker ger dig som kund en smidig lösning med installationer som håller hög kvalitet och är kontrollerade, uppmätta och godkända.