Sedan 2017 ansvarade Nordkonsult för återstarten av logistikkedjan från gruvan i Kaunisvaara till hamnen i Narvik.

Kaunis Iron har senaste åren återstartat gruvdriften i Kaunisvaara utanför Pajala. Återstarten av verksamheten har varit uppdelad i tre delar, gruva, anrikningsverk och logistik. Från augusti 2017 har Nordkonsult ansvarat för återstarten av logistikkedjan från gruvan i Kaunisvaara till hamnen i Narvik.

Ansvaret har omfattat projektbudget, upphandlingar av leverantörsavtal för samtliga underleverantörer, rekrytering av personal, investeringar, dialog med myndigheter och allmänhet, planläggning och koordinering med mera. Från det att ett lyckat återstartsprojekt med focus på planering och förberedelser övergick till daglig produktion i mitten av juli 2018 har Nordkonsult axlat ansvaret som logistikchef och där med varit en del av ledningsgruppen för hela verksamheten.

Uppdraget avslutades vid årsskiftet 2019/2020 då logistikkedjan med sina 150 medarbetare, en omsättning på nästan 500 miljoner kronor, nått en årsproduktion på 2 miljoner ton transporterad slutprodukt från gruvan i Kaunisvaara till hamnen i Narvik.

Kund

Kategori

Projektledning

Projektansvarig

andreas.lantto@nordkonsult.nu
+46 (0)70 349 44 82